To advertise here email us [email protected]


Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd. Profile

Contact Information
Company Name Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.
Contact Person Robter Wu
Address Qingshan Industrial Zone
Xinchang, ZHENGZHOU, China.
Zip / Postal Code 312500
Telephone +86-575-6298518
Fax +86-575-6298596
Email Click here to email us
Website www.jingxinpharm.com
Company Info Levofloxacin HCL 2005-2-28
Enrofloxacin HCL 2005-2-28
Enrofloxacin Base 2005-2-28
Gatifloxacin 2005-2-28
Levofloxacin Hemihydrate 2005-2-28
Simvastatin 2005-2-28
Loratadine 2005-2-28
Ciprofloxacin Base 2005-2-28
Ciprofloxacin Hydrochoride 2005-2-28
Levofloxacin Tablets 2004-4-8
Simvastatin Tablets 2004-4-8
Loratadine Tablets 2004-4-8
Ciprofloxacin Capsules 2004-4-8
Ciprofloxacin Tablets 2004-4-8
Last Updated: 2005-10-03 00:00:00  

Please select a alphabet to view the Product listed :
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All (Click All for all products)
Products Listing
Bulk Drugs / Intermediates of Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.Go Back